Καλώς ήρθατε στο...

Calendar for Climate Change

Quid-Pro-Quo – Inter-generational Education to Ease Global Warming

Σχετικά με εμάς

Το κλίμα μας καταρρέει. Η άνοδος της στάθμης των θαλασσών και τα ακραία καιρικά φαινόμενα κοστίζουν ζωές και θέτουν σε κίνδυνο δεκάδες εκατομμύρια ζωές σε όλο τον κόσμο. Η κατάσταση του κλίματος και η υγεία των ζωντανών συστημάτων του πλανήτη μας είναι στενά συνδεδεμένες και οι αλλαγές στο ένα θα επηρεάσουν ριζικά το άλλο.

Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή αποτελεί επίσης μια ευκαιρία να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, ώστε να βελτιώσουμε τα πράγματα για εμάς και τον πλανήτη. Η αλλαγή είναι συχνά το αποτέλεσμα προσπαθειών από τη βάση και η συνεργασία για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν για την κλιματική αλλαγή ή ότι οι μικρές τους προσπάθειες δεν έχουν πραγματικό , ωστόσο, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι κανένα από αυτά δεν είναι αλήθεια. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αλλάξουμε την αντίληψη των ανθρώπων για την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής που αντιμετωπίζουμε όλοι μας και να παρουσιάσουμε μια θετική, η αφήγηση επικεντρωμένη στη δράση, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από στόμα σε στόμα.   

Το Ημερολόγιο για την Κλιματική Αλλαγή (Calendar 4 Climate Change) αποτελεί μια νέα εκπαιδευτική παρέμβαση που βασίζεται στην τις γνώσεις των παλαιότερων γενεών και την τεχνογνωσία των νέων ψηφιακών ιθαγενών. Tο πρόγραμμα συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος για να διαμορφώσουν ένα ισχυρό και προσιτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Το Calendar4Climate Change παρέχει στους ηλικιωμένους την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις ‘σιωπηρές’ γνώσεις τους με τον σημερινό ψηφιακό πληθυσμό με αντάλλαγμα την ψηφιακή τεχνογνωσία που οι νεότερες γενιές θεωρούν δεδομένη. Ενώ οι ηλικιωμένοι μαθητές μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την ανάγκη των νεότερων μαθητών για υποστήριξη και καθοδήγηση στον αγώνα τους κατά της κλιματικής αλλαγής, οι νέοι μπορούν να στηρίξουν τους μεγαλύτερους μαθητευόμενους, εισάγοντας τους σε νέες και αναδυόμενες τεχνολογικές πλατφόρμες, που μπορούν να τους βοηθήσουν να προετοιμαστούν και να εμπλακούν στην ψηφιακή μετάβαση που σαρώνει την ευρωπαϊκή κοινωνία.

 

Αποτελέσματα του έργου

Οι εταίροι του έργου Calendar4ClimateChange συνεργάζονται για την ανάπτυξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων του έργου. Αυτά είναι τα βασικά εκπαιδευτικά προϊόντα που αναπτύσσουμε στο πλαίσιο αυτού του έργου για να υποστηρίξουμε τους ηλικιωμένους και τους νέους ενήλικες εκπαιδευόμενους να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση:

Αποτέλεσμα έργου 1

Ημερολόγιο για τους πόρους της κλιματικής αλλαγής

Οι πηγές του Ημερολογίου για την Κλιματική Αλλαγή αποτελούν το κύριο αποτέλεσμα του έργου για το ευρύ κοινό όλων των ηλικιών. Αυτό το αποτέλεσμα του έργου αποτελείται από ένα συνδυασμό 12 πηγών χαμηλής τεχνολογίας και 12 πηγών υψηλής τεχνολογίας που αφορούν θέματα κλιματικής αλλαγής και είναι κατάλληλα για κάθε μήνα του έτους, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής που αφορούν κάθε μήνα σε κάθε χώρα. Αυτές οι ψηφιακές πηγές παρουσιάζονται ως κωδικοί QR σε ένα τυπωμένο ημερολόγιο, το οποίο θα ενθαρρύνει τη διαγενεακή μάθηση μεταξύ των ηλικιωμένων μαθητών και των νέων για την από κοινού αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Το Ημερολόγιο και οι πηγές/πόροι αφορούν θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, όπως: Τα θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή είναι: μεταφορές, ενεργειακή απόδοση, φωτισμός, ανακύκλωση, οικολογία, εξοικονόμηση νερού, απόβλητα τροφίμων, θέρμανση, συσκευασία, ταξίδια, κατανάλωση και καταναλωτισμός και απόβλητα τροφίμων.

Οι εταίροι αναπτύσσουν 24 πόρους που είναι συγκεκριμένοι για κάθε χώρα και περιλαμβάνουν: (1) ένα εισαγωγικό βίντεο για την παρουσίαση της έννοιας ή του ζητήματος που αντιμετωπίζεται, (2) έναν οδηγό βήμα-προς-βήμα που δείχνει πώς να εφαρμοστεί η λύση χαμηλής ή υψηλής τεχνολογίας, (3) ένα παράδειγμα της λύσης στην πράξη.

Ο συνδυασμός των γνώσεων των ηλικιωμένων και των ψηφιακών ιθαγενών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί καινοτομία και η παρουσίαση των πηγών μέσω ενός διαδραστικού ημερολογίου αντιπροσωπεύει έναν νέο τρόπο για την εισαγωγή της εκπαίδευσης σχετικά με την κλιματική αλλαγή στο δημόσιο τομέα.

Αποτέλεσμα έργου 2

Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής μάθησης μεταξύ των γενεών

Το πρόγραμμα Calendar4Climate Change παρέχει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης που διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι πλήρως εκπαιδευμένοι ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των πόρων/πηγών του Ημερολογίου για την κλιματική αλλαγή για την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή και υποστήριξη των ψηφιακών ιθαγενών και των ηλικιωμένων ώστε να συνεργαστούν σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που θα βασίζεται στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των γενεών και στον αμοιβαίο σεβασμό.

Το πρόγραμμα σπουδών για τους εκπαιδευτικούς περιλαμβάνει μαθησιακό περιεχόμενο για την αντιμετώπιση των παιδαγωγικών προκλήσεων που σχετίζονται με: (1) τη διαδικτυακή μάθηση και την εργασία σε δυναμικά διαδικτυακά περιβάλλοντα, (2) την ανάπτυξη της διαγενεακής μάθησης. προγράμματα.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθησιακό περιεχόμενο για να διδάξει στους εκπαιδευτικούς πώς να δημιουργούν ελκυστικούς πόρους πλούσιους σε μέσα και να λαμβάνουν να επωφεληθούν από τα πολλά προγράμματα λογισμικού ανοικτού κώδικα που είναι πλέον διαθέσιμα για να βοηθήσουν το σχεδιασμό και την παραγωγή υλικών ελκυστικής μάθησης

Αποτέλεσμα έργου 3

Ημερολόγιο για την Κλιματική Αλλαγή Mobile App

Μια ηλεκτρονική έκδοση των πόρων και του ημερολογίου Calendar4Climate Change παρουσιάζεται online μέσω της εφαρμογής C4CC Mobile App. Αυτή η εφαρμογή υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων και των νέων ενηλίκων μαθητών- και υποστηρίζει τη διαγενεακή συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο ομάδων.

Συνεργάτες

Το Calendar4ClimateChange αναπτύσσεται και προωθείται επί του παρόντος από μια ομάδα 8 οργανισμών-εταίρων από όλη την Ευρώπη.

Νέα

Σε αυτό το τμήμα του δικτυακού τόπου, θα παρουσιάζουμε τα ενημερωτικά δελτία του έργου, όπως αυτά διατίθενται. Για άλλα νέα και ενημερώσεις, μη διστάσετε να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε στο Facebook!

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

Αριθμός έργου: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035090

elGreek